logo

DistanceRådgivning | StartUp

Hvad er DistanceRådgivning?

DistanceRådgivning er online strategisk rådgivning på samme professionelle niveau som arbejdede jeg som formand for din bestyrelse. Du kan læse mere om indholdet i et kvalificeret bestyrelsesarbejde via linket.

Har jeg virkeligt brug for DistanceRådgivning?

Mit korte svar er: Ja, det har enhver nystartet ejerleder. Ejerlederen af en digital virksomhed fortæller her hvorfor:

“Videreuddannelse, netværksgrupper og bestyrelse får jeg i én enkelt person. Nemlig Susan Winther! Efter utallige kurser, konferencer, netværksmøder og uddannelser er jeg ved at indse, at der hvor jeg får den største uddannelse og mest kompetente sparring og rådgivning er med Susan Winther som min virksomhedsrådgiver.
Af én enkelt årsag.. Hun kender mig og min forretning til bunds. Uanset hvor mange kurser og gode råd du modtager fra velvillige netværksmedlemmer og kollegaer, så kan det aldrig blive forankret helhjertet og strategisk i din forretning. Fordi de ikke kender til din virksomhed og ikke kan tage med dig på rejsen.
For virksomhedsopbygning og drift er en lang rejse, som består af ét step ad gangen. Og udvikling handler om at tage det næste step og derefter det næste – hele tiden med et strategisk fokus på din vision, identitet og ambition.
Den rejse tager Susan Winther med på”.

DistanceRådgivning | Den nærliggende løsning

Som nystartet virksomhedsejer er dit behov for rådgivning på et strategisk og virksomhedsudviklende niveau stort, men økonomien ofte for lille til at engagere en bestyrelsesformand til den vigtige opgave at øge virksomhedens værdi sammen med dig som ejerleder. En formand med tilstrækkelig operationel erfaring og en forretningsmæssig, realistisk og praktisk tilgang til arbejdet i StartUp virksomheden.

DistanceRådgivning er derfor den løsning, der binder dit behov for strategisk rådgivning og erfaring sammen med den stramme økonomi uden, at du sænker kravet til den operationelle og praktiske erfaring hos din rådgiver.

DistanceRådgivning rummer store gevinster for dig

Dit valg af DistanceRådgivning giver dig flere fordele udover effekten af at have adgang til professionel rådgivning i din virksomheds første afgørende udviklingsfase.

For det første får du med dit valg lagt grundlaget til et værdiudviklende bestyrelsesarbejde. Det bestyrelsesarbejde, som du har brug for, når din virksomhed vokser.

For det andet får du med dit valg af DistanceRådgivning adgang til hele Susan Winther a/s´ Online Univers. Her finder du e-bøger, lydbøger, modeller, der forøger din evne til eksekvering. (Eksekvering er notorisk den vanskeligste disciplin for enhver ejerleder).Her finder du podcasts om virksomheder, der har investeret og kender til effekten.

Med DistanceRådgivningen får du som ny ejer:

  • kontrol over og mere sikkerhed for, at du eksekverer optimalt og din virksomheds afkast udvikler sig positivt.
  • suppleret den klassiske operationelle tilgang til arbejdet i din virksomhed med forståelsen for de bagvedliggende kritiske faktorer for eksekveringen af værditilvæksten på lang sigt.
  • indsigt i den ledelsestilgang, der på sigt vil skabe et reelt arbejdsfællesskab om værdiskabelsen/eksekveringen af planen i din virksomhed. Den indsigt bliver din garant for, at du ikke praktiserer den ekskluderende ledelsesmetode, der bruges i virksomhederne i dag og undervises i på ledelsesskolerne.

Kort om dine fordele ved DistanceRådgivning

Du får:

  • større sikkerhed for, at din virksomhed bliver mere værd over tid.
  • et præstationsniveau hos dig og dine eksternt tilknyttede samarbejdspartnere/ansatte, som du ville have troet var umulig.
  • en investering, du har råd til at betale som StartUp.
© Copyright Susan Winther a/s
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram