logo

Referencer

Kunderne fortæller

Utrætteligt engagement

”Alle mennesker gør en forskel på den ene eller anden måde. Men – en gang imellem møder man en unik personlighed, som sætter et præg på begivenhederne og omgivelserne, at udtrykket ” at gøre en forskel” bliver for fattigt et udtryk. Susan, tak for dit utrættelige engagement i virksomheden og for den indsats, du har ydet for os som ledere og som mennesker. Du har gjort en forskel.”
/CEO’en i produktionsvirksomhed.

I thought I needed

“I thought I needed a SoMe strategy to grow my business. The first advice Susan gave was, “You don’t need that right now. You need to first focus on sales!” This was definitely not my favorite topic – I was a bit scared of it. But over 4-5 short (10-20 minute-) telephone conversations, Susan immediately zeroed in on my strengths, coached me on a sales pipeline strategy and ways to use it to grow my business. It has done wonders – and Susan has made me a true believer in myself as a “salesman”. Thank you, Susan!”
/Owner & CEO Jack Jackson/Multimedia Journalism.

Din måde at være på

”Jeg vil bare gerne sige dig rigtigt mange tak for din måde at være på og din hjælp… Jeg ved, at du har en stor andel i, at udviklingen i min virksomhed er gået så godt. Og jeg ser frem til et fortsat super samarbejde fremover”!
/Ejerlederen i entreprisevirksomhed.

Super sensitive approach

“Working with you was so relaxed and enjoyable process. Work in cooperation with you truly initiated my mind set change. It was like a discovery of what knowledge experience and understanding I actually have. It was some kind of revelation of own resources. Leading and guiding with questions instead of answers and no planting ready ideas. I do believe that your super sensitive approach on asking the right questions have led me to another depth of understanding company and its development including strategy and how important it is.”
/CHRO, automation & engineering.

Inspirerende

”Det er så dybt inspirerende at arbejde sammen med dig. :-)”
/Ejerlederen i grafisk virksomhed.

Alt i een enkelt person

“Videreuddannelse, netværksgrupper og bestyrelse får jeg i én enkelt person. Nemlig Susan Winther! Efter utallige kurser, konferencer, netværksmøder og uddannelser er jeg ved at indse, at der hvor jeg får den største uddannelse og mest kompetente sparring og rådgivning er med Susan Winther som min virksomhedsrådgiver.
Af én enkelt årsag.. Hun kender mig og min forretning til bunds. Uanset hvor mange kurser og gode råd du modtager fra velvillige netværksmedlemmer og kollegaer, så kan det aldrig blive forankret helhjertet og strategisk i din forretning. Fordi de ikke kender til din virksomhed og ikke kan tage med dig på rejsen.
For virksomhedsopbygning og drift er en lang rejse, som består af ét step ad gangen. Og udvikling handler om at tage det næste step og derefter det næste – hele tiden med et strategisk fokus på din vision, identitet og ambition.
Den rejse tager Susan Winther med på”.
/Ejerlederen i digital virksomhed.

Hånden i ryggen

“Susan Winther har givet mig den dannelse, som jeg grundet mit køn hverken har lært derhjemme eller på de forskellige skoler, jeg har været på gennem mine uddannelser.
For kvinder opfostres ikke til at være virksomhedsledere eller ejerledere.
Susan har bl.a. lært mig om ledelse, økonomi, konflikthåndtering, prissætning, effektivitet og prioritering, selvledelse, drift, strategi og det at have et privatliv som selvstændig også.
Med Susans hjælp står jeg efter 3 år med en succesfuld forretning, hvor jeg har både det arbejdsliv og privatliv, som jeg ønsker mig. Jeg er hele tiden i udvikling, og jeg ved, at jeg altid har Susans hånd i ryggen uanset hvilke udfordringer, jeg bliver stillet overfor. Hun er den vigtigste strategiske prioritering i min forretning”.
/Ejerlederen i StartUp virksomhed.  

Den vigtigste investering

“Susan Winther A/S er den vigtigste investering i min forretning. Fordi hun betyder, at jeg som ejerleder arbejder med det, jeg helst vil, holder fokus på de vigtigste strategiske indsatsområder og samtidigt har det privatliv, som jeg ønsker mig. Jeg har en sund og succesfuld forretning, der gennem vores nu 2 årige samarbejde vækster og udvikler sit fulde potentiale. Mest af alt fordi Susan Winther har hjulpet mig til at blive en effektiv og balanceret ejerleder i spidsen for min virksomhed”.
/CEO i Kommunikationsvirksomhed

Rum for eksekvering

Din evne til at følge en virksomhedsudvikling over en årrække er helt unik. Igennem drømmen, tvivlen og realiteten formår du at skabe rum for eksekvering, for hensigtsmæssig handling under givne vilkår…Din tilgang og dine værktøjer skaber grobund for en sund virksomhed med en ejer/leder som trives. Over flere år har jeg som leder af min virksomhed månedligt udarbejdet en ejer/leder beretning med inspirerende spørgsmål forfattet af dig og med samme interval fået berigende sparring på strategiske overvejelser og helt konkrete tiltag for at udvikle min virksomhed. Jeg kan på det varmeste anbefale en årlig investering i dit tilbud – du kan knække koden og du giver evnen videre, så jeg står stærkt som ejer/leder. Tak for det”.

/Ejerleder med Speciale i Rehabilitering

Inspirationskilde

”Du er en stor inspirationskilde.”
/Ejerlederen i TømrerEntreprisevirksomhed.

Ud af handlingslammelsen

”Mange tak for snakken – jeg kom ud af min handlingslammelse/frustration! Du er smaddergod til at få fokus på de ting, der kan bringe mig videre”.
/Økonomichefen i Finansiel virksomhed.

Samarbejdsrelationer rykkede

”Tak for en god workshop – det var noget der rykkede i vores samarbejdsrelationer i teamet.
Jeg kunne specielt godt lide de konkrete værktøjer, vi har valgt at arbejde med. Fokus på gameplan og feedbackmodeller.
Vores udfordringer blev fint klarlagt på en god måde, og jeg glæder mig til, vi kommer i gang med dem.”
/CEO’en i Rengøringsvirksomhed.

Mod og ro i sindet

”1000 tak for et helt fantastisk møde:) Det er virkelig så givende for mig, og jeg føler mig endnu engang klogere og mere rank. Du giver mig mod og ro i sindet.”
/Ejerlederen i StartUp virksomhed.

I den rigtige retning

”Fantastisk workshop dag – en af de helt store!
Vi fik rigtig godt fat i ”målesystemet”  – som jeg er sikker på kommer til at rykke os rigtig langt i den rigtige retning”.
/CEO’en i  Servicevirksomhed.

Evne til at støtte og forstå

”Tak for din evne til at forstå og støtte. Den er uvurderlig”
/Tech chefen i Techvirksomhed.

Velfunderet

”Jeg vil såmænd bare sige dig tak for en god samtale…
Jeg vil også nævne, at jeg er glad for, at du har fat i ledelsesgruppen. Du giver nemlig ledelsesgruppen en velfunderet fremstilling af, hvad ledelse og ledelsesudvikling er, og hvordan det kommer til udtryk i praksis”.
/Driftslederen  i Servicevirksomhed.

Fed og anderledes

”Fed anderledes workshop!”
/Produktionschefen i Industrivirksomhed.

Åbner vores øjne

”Tak. fordi du har åbnet vores øjne.
Vi har haft et tæske godt personalemøde!!!!!!!!!!sku!
Med et meget positivt resultat, og noget godt at arbejde videre med.
Vi tales ved.”
/Ejerlederen i Elektronikvirksomheden.

© Copyright Susan Winther a/s
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram