logo

Knækkoden.nu ™

Lederuddannelsen for ejere, teamledere, virksomhedsteams og bestyrelser

Ideen bag uddannelsen Knækkoden.nu ™ er at skabe rammen for et større værdiafkast i 2020’ernes danske ejerledede virksomheder.

Knækkoden, nu™ | Langtidsholdbar

Knækkoden.nu™ har den berettigelse, at den medvirker til langtidsholdbare løsninger på 2 væsentlige og generelle problemer, der karakteriserer danske ejerledede virksomheder: det lave værdiafkast og den sløje eksekveringsevne.

Uddannelsens indhold (og indbyggede proces) kan fungere som den primære byggeklods i enhver ejerledet og værdidrevet virksomhed, der ønsker værdivækst, fordi Knækkoden.nu ™ har sit afsæt i den ejerledede virksomheds særlige logik og funktionalitet.

Knækkoden.nu™ | Grundlaget for et reelt arbejdsfællesskab om værdiafkastet

Baseret på et modulært design og skræddersyet til den ejerledede virksomhed, muliggøres det for første gang nogensinde at binde arbejdsfællesskabet i din virksomhed sammen om den vigtige opgave det er at skabe værdi nu og i fremtiden.

Programmet er opbygget med visuelle og auditive midler (videos, speak, podcasts mfl.) og kræver hverken læselyst eller boglig flair.

Knækkoden.nu ™ bryder med de traditionelle tilgang til udvikling af den ejerledede virksomhed både i tanke, indhold, proces og effekt. Og afspejler den forskning og sunde fornuft, der understreger, at der er behov for forandringer i måden at udvikle værdi på.

Knækkoden, nu™ | Forsikringen mod lave afkast

Knækkoden.nu ™ er derfor din sikring af, at alle i din virksomhed har det samme grundlag for at præstere værdi og vide, hvordan der skal handles mest hensigtsmæssigt. Knækkoden.nu ™ repræsenterer dermed den essens, der økonomisk, menneskeligt og ledelsesmæssigt øger jeres fælles beredskab til at skabe økonomisk værdi.

Knækkoden.nu™ | 4 spørgsmål | 4 svar.

Programmet Knækkoden.nu ™ er indholdsmæssigt opdelt i 4 overordnede etaper og besvarer de 4 spørgsmål, som enhver i din virksomhed helt overordnet set bør være optaget af:

  1. Hvor kommer den økonomiske værdi i virkeligheden fra?
  2. Hvordan kan jeg påvirke den værdi mest?
  3. Hvilke færdigheder er de nødvendige (og tilstrækkelige) for, at jeg kan udvikle værdien?
  4. Hvilke principper bærer min del af eksekveringen?

Knækkoden.nu™ | Det fælles sprog

4 etaper med de nødvendige (og tilstrækkelige) temaer, der gør det muligt for hver enkelt ejerleder, teamleder, ansat og bestyrelse at udvikle værdi.

Temaer med konkrete visuelle modeller (værktøjer), der sikrer et fælles sprog, forøger meningen, aktionsradiusen og værdiafkastet af jeres fælles arbejdsindsats.

Knækkoden.nu ™ | 5 versioner

Knækkoden. nu ™ findes i 5 versioner målrettet:

 Ejerlederen | TeamLederen | Teamet | Bestyrelsen | StartUp.

Knækkoden.nu ™ | Online eller Offline?

Knækkoden.nu ™ findes i 2 versioner: Knækkoden.nu ™ Online og Knækkoden.nu ™ Offline.

Knækkoden.nu ™ Online er uafhængig af tid og sted, mens Knækkoden.nu ™ Offline tilrettelægges i præcise, korte tidsrammer i din virksomhed.

Prisniveau | Online Versioner

Fra kr. 495 pr måned.

Bindingsperiode: 12 måneder.

Release: januar 2021.

Prisniveau | Offline Versioner

Fra kr. 39.500.

I Til det gode (og indbringende liv) som Ejerleder
til Bedre Eksekvering ™. Specielt for Lederen i den ejerledede virksomhed
Til det professionelle bestyrelsesarbejde i den ejerledede virksomhed
Undgå de klassiske fejl.
Til det gode liv som Ansat i den ejerledede virksomhed
© Copyright Susan Winther a/s
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram