logo

Lederuddannelsen for Teamlederen

Fra ufrihed til frihed på trods af ejerledelse

Du ved allerede, at det ikke er den nemmeste sag at varetage en ledelsesopgave i en ejerledet virksomhed. Og ofte opleves opgaven som umulig at løfte, da ejerlederen har svært ved at overlade ansvaret og styringen til dig.

Naturligt, men også naturstridigt, når du jo netop er blevet en del af virksomheden for at lette arbejdspresset på ejerlederen.

Knækkoden, mens du er på job

Lederuddannelsen Knækkoden.nu ™  er en personlig ledelsesrejse, mens du er på job som leder. En rejse, hvor du undervejs for fyldt din ledelsesværktøjskasse med netop de ledelsesmodeller, du reelt har brug for.

Det fortælles om Knækkoden.nu ™ for Teamledere

“Knækkoden.nu ™ har givet mig et råderum. fordi jeg har fået et overblik over, hvordan jeg kan koble virksomhedens forretningsplan sammen med mine og mine ansattes prioriteter i hverdagen”.

“Knækkoden.nu ™  formåede at få mig derhen, hvor jeg gør noget ved mine rammer”.

Knækkoden.nu ™bryder med Vi-har-så-travlt kulturen

Genkender du som teamleder situationen på billedet nedenfor?

Den måde at arbejde på kommer primært eet sted fra. Og det er fra ledelsen eller mangel på god ledelse, der passer ind i en ejerledet arbejdsplads anno 2020’erne.

Du behøver ikke være en del af den statistik som teamleder. Selvom du lever i en virksomhed, hvor ejeren typisk skaber et tidspres gennem sin manglende gode ledelse, så er den gode nyhed, at du med den rette tankegang kan vælge en anden vej. Lederuddannelsen Knækkoden.nu™ giver dig den mulighed.

Er lederuddannelsen Knækkoden.nu ™ noget for dig?

Ja, når du oplever,

  • at du bøvler med en ejerleder, der blander sig
  • at du arbejder 24/7 og det alligevel ikke er nok
  • at det, der er åbenlyst rigtigt at gøre, ikke sker, fordi…alle har så travlt.

Hvem står bag?

Uddannelsen Knækkoden.nu ™ er udviklet på basis af min +25 års erfaring fra bestyrelses – og rådgivningsarbejde i ejerledede virksomheder.

Check mig ud her eller på min LinkedIn profil.

Vil du vide mere om indholdet og nødvendigheden af Knækkoden.nu ™? Bliv klogere her.

Online eller Offline?

Knækkoden.nu ™ findes i 2 versioner: Knækkoden.nu ™ Online og Knækkoden.nu ™ Offline.

Knækkoden.nu ™ Online er uafhængig af tid og sted, mens Knækkoden.nu ™ Offline tilrettelægges i præcise, korte tidsrammer i din virksomhed.

Knækkoden.nu ™ bryder med de traditionelle tilgang til udvikling af den ejerledede virksomhed både i tanke, indhold og effekt. Og afspejler den forskning og sunde fornuft, der understreger, at der er behov for forandringer i måden at udvikle værdi på.

Prisniveau | Online version

Din investering: 495 kr. pr måned med en bindingsperiode på 12 måneder.

Release: maj 2022.

Prisniveau | Offline version

Spørg efter pris.

© Copyright Susan Winther a/s
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram