logo

Købmandskabet i 2020’ernes ejerledede virksomhed

Fra hverdagen i ejerlederens bestyrelseslokale.

1.skridt til en ejerledet virksomhed i verdensklasse 

Det,  jeg ved med sikkerhed

Noget af det vigtigste jeg har erfaret i min mere end 25 år med bestyrelses- og rådgivningsarbejde i danske ejerledede virksomheder, er, at det er umuligt at løse problemer med den samme tankegang (og de samme handlinger), som vi brugte til at skabe dem.

Problemet

Et stort problem for de danske ejerledede virksomheder er eksekvering af stabilt stigende økonomiske afkast. Det viser alle tallene. Det viser erfaringen.

Nationalt har danske virksomheders ustabile eksekveringsevne store konsekvenser for dansk velfærd, fordi 40% af alle danske arbejdspladser har deres udspring i de ejerledede virksomheder.

På virksomhedsplan er symptomerne på den for lave eksekveringsevne og de lave afkast let til at få øje på. Kort sagt handler det om ansatte, der efterlyser retning, reel involvering og fairness fra deres ledere. Det handler om ejerledere og teamledere, der efterlyser ansvarlighed og købmandsskab hos deres ansatte.  

Hvem har ansvaret?

Den lave eksekveringsevne i virksomheden er således alles problem, og alle har deres del af ansvaret for en langtidsholdbar løsning. Det ved dine ansatte godt, men de mangler et konkret svar fra dig på, hvordan de, som ansatte, bedst træder ind i din virksomhed og bliver en del af det fælleskab, der skaber værdier og en virksomhed i verdensklasse.

1. skridt til en virksomhed i verdensklasse 

Ideen bag programmet Knækkoden.nu ™ til Bedre Eksekvering er at skabe rammen for et større værdiafkast i 2020’ernes danske ejerledede virksomheder. Vel at mærke ved at være top opmærksom på, at et nyt program kun har sin berettigelse, når det medvirker til langtidsholdbare løsninger på et væsentligt problem: det lave værdiafkast og den sløje eksekvering.

Knækkoden. nu ™ til bedre Eksekvering findes i 5 versioner målrettet: Ejerlederen |Teamlederen | Teamet | Bestyrelsen | StartUp virksomheden

Et reelt arbejdsfællesskab

Baseret på et modulært design og skræddersyet til den ejerledede virksomhed, muliggøres det for første gang nogensinde at binde arbejdsfællesskabet i din virksomhed sammen om den vigtige opgave det er at skabe værdi nu og i fremtiden.

Knækkoden.nu ™ har som program sit afsæt i den ejerledede virksomheds særlige logik og funktonalitet, hvorfor indholdet kan fungere som den primære byggeklods i enhver ejerledet og værdidrevet virksomhed.

Programmet er opbygget med visuelle og auditive midler (videos, speak, podcasts mfl.) og kræver hverken læselyst eller boglig flair.

4 spørgsmål I 4 svar

Programmet Knækkoden.nu ™ er indholdsmæssigt opdelt i 4 overordnede etaper og besvarer de 4 spørgsmål, som enhver i din virksomhed helt overordnet set bør være optaget af:

  1. Hvor kommer den økonomiske værdi i virkeligheden fra?
  2. Hvordan kan jeg påvirke den værdi mest?
  3. Hvilke færdigheder er de nødvendige (og tilstrækkelige) for, at jeg kan udvikle værdien?
  4. Hvilke principper bærer min del af eksekveringen?

4 etaper med de nødvendige (og tilstrækkelige) temaer, der gør det muligt for hver enkelt leder og ansat at udvikle værdi.Temaer med konkrete visuelle modeller(værktøjer), der sikrer et fælles sprog, forøger meningen, aktionsradiusen og værdienafkastet af jeres fælles arbejdsindsats.

Online eller Offline?

Knækkoden.nu ™ findes i 2 versioner: Knækkoden.nu ™ Online og Knækkoden.nu ™ Offline.

Knækkoden.nu ™ Online er uafhængig af tid og sted, mens Knækkoden.nu ™ Offline tilrettelægges i præcise, korte tidsrammer i din virksomhed. 

Knækkoden.nu ™ bryder med de traditionelle tilgang til udvikling af den ejerledede virksomhed både i tanke, indhold og effekt. Og afspejler den forskning og sunde fornuft, der understreger, at der er behov for forandringer i måden at udvikle værdi på.

Knækkoden, nu™ I  Forsikringen mod lave afkast

Knækkoden.nu ™ kan derfor være din sikring af, at alle i din virksomhed har det samme grundlag for at præstere værdi og vide, hvordan der skal handles mest hensigtsmæssigt. Et program, der økonomisk, menneskeligt og ledelsesmæssigt øger jeres fælles beredskab til at skabe økonomisk værdi – også når vindene blæser.

Prisniveau I Online Versioner

Fra kr. 495 pr måned.

Bindingsperiode: 12 måneder.

Release: januar 2021.

Prisniveau I Offline Versioner

Fra kr. 39.500.

Ring eller @mail

+45 2622 2020

+45 7022 2076

@mail Knækkoden.nu™ og få mere at vide om mulighederne for jer

Copyright: @2020 Susan Winther a/s
© Copyright Susan Winther a/s
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram