logo

Det professionelle Bestyrelsesarbejde i den ejerledede virksomhed

Fra hverdagen i ejerlederens bestyrelseslokale.

Bestyrelsesarbejde, der skaber værdier 

Udfordringerne som bestyrelsesmedlem

Camilla er på 3. måned medlem af bestyrelsen i den 15 år gamle, ejerledede arkitektvirksomhed Steenstrøm og Jensen A/S. Formanden i bestyrelsen er virksomhedens advokat gennem mange år. Bestyrelsens 2 øvrige medlemmer er de 2 ejere Erik og Joan.

Camilla undrer sig efterhånden, som møderne skrider frem. Undrer sig over, at bestyrelsens tid går med at gennemgå regnskabstal, tale om akutte driftsproblemer og lægge øre til 2 ejerledere, der synes en smule på kant med hinanden.

Uenighed blandt ejerne

Camilla har en stadig stigende fornemmelse af, at ejerne Joan og Erik ikke er helt enig om, hvilken vej virksomheden skal udvikle sig.  Den tanke får hun bekræftet, da hun taler med virksomhedens ansatte. De fortæller på mange måder, at det er svært at være ansat, når Joan siger een ting og Erik en anden. 

Camilla ved, at Arkitektbranchen pt står ved foden af en stor transformation med ændrede udbudskrav og de større ingeniørhuses opkøb af arkitektvirksomheder. Men dette niveauskifte i kompleksiteten i den eksterne og interne verden, Steenstrøm & Jensen A/S  skal kunne navigere i, er ikke på bestyrelsens agenda.

Hvordan kan Camilla, som 1 ud af 4 bestyrelsesmedlemmer i Steenstrøm og Jensen A/S, give sit bidrag til, at den samlede bestyrelses fokus ændres til det fokus, der er altafgørende for Steenstrøm og Jensens fortsatte eksistens?  

Knækkoden.nu™ for bestyrelsen

Bestyrelsesuddannelsen Knækkoden.nu ™ er indbegrebet af den viden, der skal til for at navigere på et forretningsmæssigt forsvarligt niveau i bestyrelsesarbejdet i den ejerledede virksomhed.

Indlejret i programmet Knækkoden.nu ™ er konkret viden til

  • det nødvendige paradigmeskifte om bestyrelsesarbejdet i den ejerledede virksomhed.
  • hvordan du uafhængigt af de øvrige bestyrelsemedlemmer sætter en strategisk dagsorden.
  • hvordan du undgår at drukne i diverse afsporinger blot, fordi de øvrige medlemmer gør det.

Og ikke mindst, hvordan du kvalificerer dit, og dermed bestyrelsens samlede arbejde, gennem strategisk viden, struktur og eksekveringsevne.

Dit udbytte

Dit udbytte af bestyrelsesuddannelsen Knækkoden.nu ™ er, at du fremover, når du deltager i et bestyrelsesarbejde, medvirker til

  • at sikre grundlaget for den løbende salgsmodning og værditilvækst i virksomheden. 
  • at øge den langsigtede økonomiske værdi af virksomheden.

Det fortæller andre om Knækkoden.nu ™ for bestyrelsen

“Knækkoden.nu ™ handler om indsigt i alt det, der bør tælles og alt det, der ikke kan tælles, men tæller.  Formidlet enkelt og brugbart.”

Er Bestyrelsesuddannelsen Knækkoden.nu ™ noget for dig?

Ja, når du oplever,

  • at bestyrelsearbejdet i den ejerledede virksomhed er unødigt vanskeligt, fordi ejeren reelt sidder for bordenden
  • at være medlem af en bestyrelse, der er tilfældigt sammensat 
  • et bestyrelsearbejde, der har et større fokus på driftsforstyrrelser end virksomhedens langsigtede værdiudvikling
  • et bestyrelsearbejde, der mangler strategisk kontinuitet
  • en virksomhed med lav eksekveringsevne

Hvem står bag Knækkoden.nu™?

Knækkoden.nu ™ programmet er udviklet på basis af min +25 års erfaring fra bestyrelses – og rådgivningsarbejde i ejerledede virksomheder.

Check mig ud her eller på min LinkedIn profil.

Online eller Offline?

Knækkoden.nu ™ findes i 2 versioner: Knækkoden.nu ™ Online og Knækkoden.nu ™ Offline.

Knækkoden.nu ™ Online er uafhængig af tid og sted, mens Knækkoden.nu ™ Offline tilrettelægges i præcise, korte tidsrammer, når det passer dig.

Knækkoden.nu ™ bryder med de traditionelle tilgang til udvikling af den ejerledede virksomhed både i tanke, indhold og effekt. Og afspejler den forskning og sunde fornuft, der understreger, at der er behov for forandringer i måden at udvikle værdi på.

Vil du vide mere om indholdet og nødvendigheden af Knækkoden.nu ™? Bliv klogere her.

Prisniveau I Online version

Din investering: 1.195 kr. pr måned.

Bindingsperiode: 12 måneder.

Release: januar 2021.

Prisniveau I Offline version

Spørg efter pris.

Du kan nemt komme igang

Ring eller @mail.

+45 2622 2020

+45 7022 2076

sw@susanwinther.dk

Copyright: @2020 Susan Winther a/s
© Copyright Susan Winther a/s
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram