logo

Strategisk Rådgivning | Ejerledede virksomheder

Hvad er kernen i Strategisk Rådgivning?

Kernen i Strategisk rådgivning er at skabe betingelserne for, at din virksomhed udvikler sig, som du ønsker.

Min strategiske rådgivning har derfor fokus på din virksomheds eksekveringsevne, stigende værdiafkast og en ledelsesstil, der samler dit team omkring dig. Og er i sin essens en rådgivning, der øger muligheden for, at du (også i krisesituationer) bevarer kontrollen over din virksomhed.

Strategisk Rådgivning | Hvornår?

Uanset om du har ramt glasloftet for væksten af den økonomiske værdi i din virksomhed ; står foran eller midt i et generationsskifte; har behov for at modne virksomheden til salg eller ønsker at kortlægge og udvikle din virksomheds evne til at eksekvere, så er der råd, viden og inspiration at hente gennem Strategisk Rådgivning.

Eksekvering | En ganske særlig vanskelig disciplin

Ingen tvivl om, at eksekvering af en vækstplan er svær. For dig som ejerleder; for dine teamledere og dine ansatte.

At rådgive om vejen til forbedring af eksekveringsevnen er såmen også en svær opgave, idet forbedring af virksomhedens eksekveringevne ikke blot stiller store krav til viden om økonomiske nøgletal, markedsvilkår osv., men også til viden om grundbetingelserne for menneskers villighed til præstere det allerbedste, de kan. Myterne og stereotyperne står nærmest i kø, når det kommer til viden om menneskers gøren og laden.

Et nyt spejl

Igennem mine mere end 25 års samarbejder med ejerledere; på tværs af brancher; på tværs af størrelse og landegrænser er det tydeligt, at det er en kraftanstrengelse for de fleste ejere at gøre op med myterne. Det er en kraftanstrengelse at se dem selv og deres ansatte, deres ansvarsfølelse, deres motiver, deres attituder mm på ny og ikke igennem det traditionelle arbejdsgiver spejl.

Strategisk Rådgivning | Gevinsten

De ejerledere, der "kom ud på den anden side" oplevede til gengæld en revitalisering af deres virksomhed. På alle planer en transformation, der gav et værdifuldt afkast. En transformation, der banede vejen for deres drøm om en virksomhed i verdensklasse.

Kort om dine fordele ved Strategisk Rådgivning

Du får:

  1. Større sikkerhed for, at din virksomhed bliver mere og mere værd.
  2. Et præstationsniveau blandt din virksomheds ansatte, som du ville have troet var umulig.
  3. Et reelt arbejdsfællesskab om værdiskabelsen i hele din virksomhed.
  4. En investering på et yderst attraktivt niveau i forhold til afkastet.
6 faktor™ profilen
Glasloftet
Sundhedscheck – med garanti
© Copyright Susan Winther a/s
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram