logo

Ejerledelse

Friheden

Der skete noget interessant den dag, du valgte at blive ejerleder. Det var den dag, du oplevede at få din frihed igen.

Bagsiden var, at det samtidigt blev den dag, du for alvor blev alene. Alene om dilemmaerne i opstarten af din virksomhed. Alene, når du vil øge kendskabet til dit produkt. Alene, når du vil skalere din virksomhed: Alene, når du vil modne din virksomhed til salg. Alene den dag, dine overvejelser om et generationsskifte bliver aktuelt.

Dén bagside ved ejerledelse er ikke kun dit problem. Det er også det danske samfunds problem. 

Dilemmaet

Nu mangler der jo ikke ligefrem bestyrelsesformænd/-medlemmer, investorer og eksterne rådgivere, der hellere end gerne vil hjælpe dig ud af ensomheden og frem til en mere værdifuld virksomhed. 

Vil du åbne din virksomhed for dem? Ikke, hvis du reagerer som de fleste andre ejerledere. Tallene viser nemlig, at 

  • bestyrelserne i de ejerledede virksomheder kun bliver etableret, når det er et lovkrav. 
  • eksterne rådgiveres image er ringe i ejerledernes bevidsthed. (“Deres råd er for generelle, ubrugelige og for dyre”.
  • investorer (og bestyrelser) sættes lig med: “Jeg mister muligheden for at bestemme selv”.

Langt de fleste ejerledere vil naturligt nok ikke dele magten i den virksomhed, de selv har skabt. De vil ikke risikere at miste friheden til at bestemme selv. De gider ikke bøvlet. Selvom der er masser af faktuelle beviser for, at nævnte eksterne strategiske kræfter øger værditilvæksten i den ejerledede virksomhed**.

Bestyrelsesmedlemmerne, investorerne og eksterne rådgivere vil fortsat blive fravalgt, så længe ejerlederne anser det for højrisiko at invitere dem indenfor deres dør.

For flertallet af ejerledere er dilemmaet: det umulige valg mellem at stå alene eller risikoen for at miste den hårdt tilkæmpede frihed til at bestemme selv.

Konsekvenserne

Fravalget har konsekvenser for dig som ejerleder.  Dit fravalg betyder, at du med stor sandsynlighed rammer Glasloftet for værditilvæksten, fordi du som ejer bliver flaskehalsen i din virksomhed. Flaskehalsen, hvor du ikke for udløst den værditilvækst, som du kun kan skabe sammen med andre kloge hoveder. Kloge hoveder, der vel at mærke respekterer, at ejerskabet og magten er din.

Dit valg har konsekvenser for Danmark. 80% af alle danske virksomheder er ejerledede. Som samfund er vi dybt afhængige af, at du og andre ejerledere bryder igennem Glasloftet og driver værditilvæksten i vejret.

**Kilder: Center for ejerledede virksomheder. Danmarks Statistik, SMV portalen, PWC, Deloitte, DI o.a.

Vil vi (andre) anerkende ejerledelsens dilemma?

Vil vi, der arbejder med at understøtte udviklingen af værdiskabende ejerledede virksomheder, anerkende dilemmaet i ejerledelsen? Vil vi lytte til dilemmaet, som det opleves af hovedparten af alle ejerledere? Vil vi forsøge at forstå deres modstand mod at hente viden og hjælp udefra? Vise den forståelse i vores praksis og konkrete tilgang til ejerlederne? Så er vores store filosof Søren Kierkegård ikke den værste at læne sit tankesæt opad.

“At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der”.

/Søren Kierkegaard

Copyright: @2021 Susan Winther a/s

© Copyright Susan Winther a/s
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram