logo

Glasloftet

Det sker for alle

Alle ejerledere rammer på eet eller andet tidspunkt i deres virksomheds levetid et "Glasloft". Et usynligt og tilsyneladende uigennemtrængeligt loft, hvor ejerlederens modgift ofte bliver at arbejde mere...gøre mere...kontrollere mere…

Glaslofter

"Glasloftet" kan optræde i mange forklædninger. Det kan være i form af svigtende værdiafkast; et pludseligt skift i markedsvilkårene; ved eksekveringen af en vækstplan; i forbindelse med modningen af virksomheden til salg eller et generationsskifte.

Alene om det allersværeste

At forcere glasloftet, når planen er vækst, generationsskifte eller salg af virksomheden, er uden sammenligning de sværeste discipliner du, som ejerleder, kan stå med. Og du er ofte alene.

Alene med de gordiske knuder (ofte af menneskelig karakter), der er indlejret i eksekveringen af planerne.

Strategisk rådgivning | Et effektivt værn

Strategisk Rådgivning, baseret på den tankegang og det faktum, at en virksomhed er et menneskeligt system og ikke et mekanisk system, er et effektivt værn mod at banke hovedet mod "Glasloftet". og et effektivt værn mod at stå alene.

Glaslofter er ikke ens | Investeringen heller ikke

Hver enkelt situation har hvert sit unikke udgangspunkt og problemstilling. Af samme årsag har samarbejdet om løsningen af problemstillingen hvert sit unikke forløb, hver sin eksekveringshastighed og hver sin individuelle tidsmæssige og økonomiske investering.

Tænk blot på kompleksiteten ved eksekveringen af exitstrategien i den internationale procesindustri virksomhed versus eksekveringen af den skandinaviske vækstplan i agentur/service virksomheden versus eksekveringen af generationsskiftet i produktionsvirksomheden.

Strategisk Rådgivning | Markant afkast

Afkastet af investeringen i Strategisk Rådgivning er stort. Hvor stort, beregner jeg for dig, når du fortæller mig om dit "Glasloft".

© Copyright Susan Winther a/s
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram