logo

Lederuddannelsen for Ejerlederen

Fra entreprenør til ejerleder

Lederuddannelsen Knækkoden.nu™ giver også dig som ejerleder mulighed for at tilegne dig den ledelsesmæssige tankegang, der passer til den ejerledede virksomhed i 2020’erne.

Ikke mindst giver lederuddannelsen Knækkoden.nu ™

  • grundlaget for, at du i mange år før et eventuelt salg af din virksomhed sikrer dig en vedvarende salgsmodning og værditilvækst af din virksomhed.
  • indsigt i, hvordan du helt konkret øger din mulighed for værdiudvikling, god ledelse og ikke mindst får eksekveringsevnen i din virksomhed sat gevaldigt op.

Når du ser tilbage på perioden før Knækkoden.nu ™ har du med stor sandsynlighed øget og stabiliseret den positive udviking i det økonomiske afkast i din virksomhed.

Det fortælles om Knækkoden.nu™ for Ejerledere.

“Min virksomhed fik rummet til at udvikle sig strategisk, fordi jeg fik det”

Er lederuddannelsen Knækkoden.nu ™ noget for dig?

Ja, hvis du oplever:

  • at dit økonomiske afkast er for lavt og svingende
  • at du arbejder alt for meget
  • at du har mistet overblikket
  • at du vil have din gamle arbejds-entusiasme tilbage

Hvem står bag?

Uddannelsen Knækkoden.nu ™ er udviklet på basis af min +25 års erfaring fra bestyrelses – og rådgivningsarbejde i ejerledede virksomheder.

Check mig ud her eller på min LinkedIn profil.

Vil du vide mere om indholdet og nødvendigheden af Knækkoden.nu ™? Bliv klogere her.

Online eller Offline?

Knækkoden.nu ™ findes i 2 versioner: Knækkoden.nu ™ Online og Knækkoden.nu ™ Offline.

Knækkoden.nu ™ Online er uafhængig af tid og sted, mens Knækkoden.nu ™ Offline tilrettelægges i præcise, korte tidsrammer i din virksomhed.

Knækkoden.nu ™ bryder med de traditionelle tilgang til udvikling af den ejerledede virksomhed både i tanke, indhold og effekt. Og afspejler den forskning og sunde fornuft, der understreger, at der er behov for forandringer i måden at udvikle værdi på.

Prisniveau | Online Version

Din investering: 995 kr. pr måned med en bindingsperiode på 12 måneder.

Release: maj 2022.

Prisniveau | Offline Version

Fra kr. 39.500.

© Copyright Susan Winther a/s
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram