logo

Uddannelsen for Bestyrelsen

Med ejerlederen for bordenden

Bestyrelsesuddannelsen Knækkoden.nu ™ er indbegrebet af den viden, der skal til for at navigere på et forretningsmæssigt forsvarligt niveau i bestyrelsesarbejdet i den ejerledede virksomhed.

Indlejret i programmet Knækkoden.nu ™ er konkret viden til

  • det nødvendige paradigmeskifte om bestyrelsesarbejdet i den ejerledede virksomhed.
  • hvordan du uafhængigt af de øvrige bestyrelsemedlemmer sætter en strategisk dagsorden.
  • hvordan du undgår at drukne i diverse afsporinger blot, fordi de øvrige medlemmer gør det.

Og ikke mindst, hvordan du kvalificerer dit, og dermed bestyrelsens samlede arbejde, gennem din viden om og indsigt i den ejerledede virksomheds eksekveringsvilkår.

Dit udbytte

Dit udbytte af bestyrelsesuddannelsen Knækkoden.nu ™ er, at du fremover, når du deltager i et bestyrelsesarbejde, medvirker til

  • at sikre grundlaget for den løbende salgsmodning og værditilvækst i virksomheden.
  • at øge den langsigtede økonomiske værdi af virksomheden.

Det fortæller andre om Knækkoden.nu ™ for bestyrelsen

“Knækkoden.nu ™ giver indsigt i alt det, der bør tælles og alt det, der ikke kan tælles, men tæller.  Formidlet enkelt og brugbart.”

Er uddannelsen Knækkoden.nu ™ for Bestyrelsen noget for dig?

Ja, når du oplever,

  • at bestyrelsearbejdet i den ejerledede virksomhed er unødigt vanskeligt, fordi ejeren reelt sidder for bordenden
  • at være medlem af en bestyrelse, der er tilfældigt sammensat
  • et bestyrelsearbejde, der har et større fokus på driftsforstyrrelser end virksomhedens langsigtede værdiudvikling
  • et bestyrelsearbejde, der mangler strategisk kontinuitet
  • en virksomhed med lav eksekveringsevne

Hvem står bag Knækkoden.nu™?

Bestyrelsesuddannelsen Knækkoden.nu ™ er udviklet på basis af min +25 års erfaring fra bestyrelses – og rådgivningsarbejde i ejerledede virksomheder.

Check mig ud her eller på min LinkedIn profil.

Vil du vide mere om indholdet og nødvendigheden af Knækkoden.nu ™? Bliv klogere her.

Online eller Offline?

Knækkoden.nu ™ findes i 2 versioner: Knækkoden.nu ™ Online og Knækkoden.nu ™ Offline.

Knækkoden.nu ™ Online er uafhængig af tid og sted, mens Knækkoden.nu ™ Offline tilrettelægges i præcise, korte tidsrammer, der passer dig.

Knækkoden.nu ™ bryder med de traditionelle tilgang til udvikling af den ejerledede virksomhed både i tanke, indhold og effekt. Og afspejler den forskning og sunde fornuft, der understreger, at der er behov for forandringer i måden at udvikle værdi på.

Prisniveau | Online version

Din investering: 1.195 kr. pr måned.

Bindingsperiode: 12 måneder.

Release: maj 2022.

Prisniveau | Offline version

Spørg efter pris.

© Copyright Susan Winther a/s
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram