logo

Behovet for disruption i ledelse

Hvorfor begrebet disruption ikke kun omhandler mulighederne ved digitalisering, men i høj grad mulighederne ved god ledelse.
Og hvordan den disruption  af ledelsesforståelsen kan anvendes til gavn for alle i et arbejdsfællesskab.

Med respekt for disruption begrebet og Claytons definition af samme, vover jeg den påstand, at vi har brug for en forstyrrelse (disruption) i den måde, vi udøver ledelseshvervet på.

Det grundlæggende paradigme i foredraget er min opfattelse af din ansattes vigtighed i værdiskabelsen.
Jo mere tryghed, jo mere transparens om opgaven og jo større fællesskab ledelsessystemet formår at skabe på strategisk, taktisk og operationelt niveau i  virksomheden, jo højere sikkerhed for værdiskabelsen. Som forbundne kar giver ansvarlighed og effektivitet i ledelsessystemet en ansvarlig, effektiv og udviklende medarbejderkultur.

“Som mester, så hans svende”.

Arrangement ½ til 1 times oplæg og dialog.
Tidspunkt og sted efter aftale.

© Copyright Susan Winther a/s
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram