logo

Fra hverdagen i ejerlederens bestyrelseslokale

Fra hverdagen i ejerlederens bestyrelseslokale.

Den dag kom det tættere på end nogensinde før i bestyrelseslokalet hos ejerlederen Uffe. Altså tættere på at arbejde strategisk. 

Det, hjertet er fyldt af...

Alt for ofte havner samtalen i bestyrelseslokalet i Uffe´s virksomhed i dagligdagens problemer. Og pist væk ryger samtalen om fremtiden – eller rettere – samtalen om betingelserne for, at virksomheden kan opnå en plads i fremtiden.

Som rådgiver og bestyrelsesformand har jeg et utal af gange slået tonen an til en strategisk proces  i en ejerledet virksomhed  – uden at få noget særligt værdifuldt ud af det. Heller ikke i Uffe´s bestyrelseslokale. 

Strategiarbejdet i den ejerledede bestyrelse

Men den dag skete der noget interessant. Og det var så tydeligt for mig (igen), at strategiarbejdet (eller et hvilket som helst andet arbejde med mennesker) ikke er en lige vej fra A til B, hvor (når det handler om strategiarbejde) forretningside, konkurrencestyrke, ambitionsniveau,  strategiplaner mm. afdækkes i et stringent forløb. 

Det er nemt at få den tanke, at den gængse proces til strategiarbejdet ikke er særligt egnet (eller forsøgt udviklet) til den ejerledede virksomhed. Den strategiske proces, som den typisk foregår, er for langt fra sund fornuft for den typiske ejerleder. Og tenderer til at foregå på et abstraktionsniveau, der for ejerlederen forekommer alt for langt fra hverdagen og uden resultatseffekt.

Øjeblikket

Nej. Det arbejde sker bedst ved at turde gå den kringlede vej, hvor tricket er at være vågen og bygge på de muligheder, der byder sig midt inde i ejerens behov for at tale om det nære. Så sker transformationen, fra i hovedparten af tiden at beskæftige sig med besværlighederne i basisforretningen, til også at bruge tid og tanker på udviklingen af virksomheden.

En anden gevinst ved den tilgang åbenbarede sig også den dag i bestyrelseslokalet. Fordi vi brugte øjeblikket, åbnede samtalen sig så meget op, at hidtil uudtalte problemområder foldede sig ud. Områder, der siden har vist sig af vital betydning for virksomhedens udvikling af økonomisk værdi.

Styrken

Sådan en samtale kommer ikke af ingenting. Den kommer af evnen til ikke blot at være tilstede på et mentalt plan, men tillige på et emotionelt og psykisk plan.Dén samtale kommer af at give sig tid og først og fremmest tænde for sin sociale og personlige intelligens. Sådan en samtale kommer aldrig af at holde fast i en retlinet strategiproces, hvor resten af verden lukkes ude.

Samtalens styrke er enorm i forretningsmæssig sammenhæng. Dén styrke underkendes alt for ofte.

Som medlem af Uffe´s bestyrelsesteam er jeg stolt af, at vi lykkedes den dag. Og fortrøstningsfuld for fremtiden for arbejdsfællesskabet i Uffe´s virksomhed. 

© Copyright Susan Winther a/s
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram