logo

Museet for gamle overbevisninger | Åbent 24/7

Museet for gamle overbevisninger. Åbent 24/7.

Kvinder og bestyrelsesarbejde

Myterne om kvinders manglende tilstedeværelse i bestyrelseslokalerne er mange og sejlivede. Hovedløse diskussioner om kvinder, vores (manglende) evner, motivation, selvværd et cetera finder løbende spalteplads, når alt og alle uge efter uge diskuterer årsagen til, at kvinder ikke er at finde i bestyrelserne i danske virksomheder. Straks bliver der udbudt uddannelser til kvinder, så de kan få de rigtige kompetencer til at sidde i bestyrelserne. Underforstået: de kompetencer har vi ikke i forvejen.

Hele diskussionen bliver som oftest hjulpet godt på vej af en fremtrædende erhvervsmand, der åbenbart ikke er stødt på en eneste kvinde, der er kompetent til at sidde i de bestyrelser, han er i nærheden af.

Hvilke mangler?

Hvad er det konkret kvinderne mangler kompetencer (motivation, selvværd etc.) til i bestyrelseslokalet? 

Er det den del af bestyrelsesarbejdet, der handler om at sikre aktionærernes økonomiske interesser? Eller er det den del, der handler om at sikre grundforudsætningerne for eksekveringen af strategien i organisationerne? Eller er det den del af bestyrelsesarbejdet, der handler om at sikre virksomhedens langsigtede og balancerede vækst samtidigt med, at det giver mening (udover lønnen) for medarbejderne at arbejde sammen i netop den virksomhed?

Kan de eksisterende bestyrelser deres kram?

Hånden på hjertet og tallene på bordet. Er det økonomiske afkast af bestyrelsernes indsats nu også så godt, som det kan lade sig gøre? Er ejerne/aktionærerne tilfredse? Og hvad, når vi spørger de ansatte, der har den svære opgave at eksekvere bestyrelsens planer?

Mangler de eksisterende bestyrelser ikke i overraskende grad at tilpasse sig til den ny virkelighed, hvor bestyrelsesarbejde ikke er det, det var i gamle dage? En ny tid, hvor virksomheder ikke ses (og styres) som et mekanisk system, men ses (og styres) som det menneskeligt system, det i virkeligheden er?

En opdigtet fortælling, der handler om magt

Myten om kvinders mangler til at varetage et professionelt bestyrelsesarbejde er sejlivet. Men er og bliver en opdigtet fortælling, der handler om at udelukke kvinder fra magt. Den britiske historieprofessor Mary Beard dokumenterer i sit studie fra 2017 “Women & Power. A Manifesto”, at mekanismer i den vestlige kultur  helt op til i dag “gør kvinder tavse, nægter at tage dem alvorligt og afskærer dem vejen til magtens centre”.  Således også fra arbejdet i bestyrelseslokalet.

Kvinder er kompetente til bestyrelsesarbejdet

Hele diskussionen om kvinder i dansk erhvervsliv er forfejlet. Vi har som samfund behov for et paradigme skifte, hvor vi kvinder bliver set på som de talentfulde mennesker, vi er. Problemet er ikke kvinders manglende selvværd, evner til at slås, evner til at lede eller manglende evner i bestyrelseslokalerne. 

At der er så stærkt et fokus på kvinders mangler, er selve problemet.

Konsekvenserne af alle myterne om kvinder og vores mangler er til at få øje på. Som samfund mister vi den værdi, som vi kvinder kan tilføje i det danske erhvervsliv og samfund. Vi har i den grad behov for, at vores virksomheder (vores arbejdsfælleskaber) bliver mere sammenhængende, lystfyldte, boblende og bedre til at tjene penge. Dér kan kvinder selvfølgelig bidrage.

Museet for gamle overbevisninger

Vil vi som samfund have kvinderne på flere lederposter og ind i bestyrelseslokalerne, så anbefaler jeg, at den herskende opfattelse af kvinder, som mennesker med lavt selvværd og ditto lave kompetencer, placeres, hvor den hører til: På museet for gamle overbevisninger. Og erstattes af den noget mere nyttige overbevisning: Kvinder er (født) kompetente. Begynd at se på kvinder med nysgerrighed. Få øje på, at vi (sammen med jer mænd) kan forøge værdien af virksomhederne og samtidigt sikre de trygge, varme og engagerede arbejdsfællesskaber, som vores virksomheder i den grad mangler. Dét er der for alle både mening og profit i.

Lad os sammen henvise alle myterne om kvinder til museet for gamle overbevisninger.

Psst | En bestyrelse med eksterne medlemmer hæver værditilvæksten og produktiviteten

Læs mere om, hvilke eksterne profiler, der er værdiskabende i den ejerledede virksomhed anno 2020'erne på mit blogindlæg Ejerledede virksomheder og deres bestyrelser. Og det har intet med køn at gøre!

© Copyright Susan Winther a/s
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram